Thứ hai, 27/06/2022 - 06:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Văn Ơn
 • Lịch sử
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sự kiện vĩnh Bắc bộ
 • Lịch sử
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chiến tranh phá hoại miền Bắc
 • Toán ( Phân tích )
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 244 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phân tích các đa thức sau thành phân tử
 • Toán
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 256 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hình Vuông 
 • Toán thi GVG vòng trường
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 249 lượt tải | 2 file đính kèm
  Đại số 
 • Toán
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ba gốc của một tam giác
 • Vật Lý
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
  Máy nén thủy lực
 • Tiếng Anh
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 229 lượt tải | 1 file đính kèm
  Unit 7 
 • Âm nhạc
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 233 lượt tải | 1 file đính kèm
  Khúc hát chim sơn ca 
 • Lịch sử
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chiến lược chiến tranh ở miền nam
 • Giáo án Công Nghệ
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kỹ năng
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm
  | Trường THCS Trần Văn Ơn | 259 lượt tải | 3 file đính kèm
Tài nguyên